2011
fredag 22 april 2011 - Skrivet av Jan-Olof Persson
Frihetens bro
Händelöbron i Norrköping

Ett klingande namn Frihetens Bro, men det är precis vad jag tänker när jag ser bron sakta öppna. Bortom ligger alla världens hav och väntar, fast i år blir det N Östersjön och Skärgårdshavet, med dom planer vi har.

Sen kommer samma gamla tankar som alltid: 

Ska vi få se Norrköpings Kommun samla kölbåtsverksamheten med alla sina delar i nära anslutning till varann, dvs vinteruppläggning, hamn, entreprenörer och handel, varvsverksamhet, liksom klubbstugor inom ett  och samma område, fritt från hinder och broar?

Tänkt dig en lösning där IFK har spelplan i Arkösund, klubbhus i Herstaberg och läktare i Lindö ??!! Spelplanen är dessutom bara halv och kan bara tillträdas på 2 - 3 tider/dygn efter samtal med vakt.

Ja, just det, det skulle anses som fullständigt oacceptabelt !

Men för kölbåtsverksamheten är det just den lösningen som gäller sen många år. Den halva spelplanen låter jag symbolisera det dåliga djupet både i hamnen och i inseglingsleden till småbåtshamnen. Spelplantillträdet symboliserar bron som öppnar på anrop givna tider.

Mitt förslag är: 

Lämna Herstaberg fritt för en industriexploatering, liksom Lindö för småbåtar, jollar och kanoter. Därmed kan hus och villor byggaspå bättre ytor utan verksamhetskonflikter. Samla all kölbåtsverksamhet på en plats enl ovan i anslutning till Djurön eller liknande läge där djupet räcker även för mogondagens kölbåtar.

Kommentera inlägget